Poetry Circle

Poetry Circle Nowhere is een landelijk platform voor schrijvende performers en performende schrijvers.

Poetry Circle Nowhere maakt performances voor festivals, boomhutten, huiskamers en andere plekken. En host Poetry Circles in Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Tilburg en Eindhoven. In elk van deze steden komen wekelijks schrijvers en performers samen om hun kunsten te ontplooien.

Babs’ WOORDSALON op Oerol!

Theaterfestival Oerol is bij uitstek het festival om het festivalseizoen mee af te trappen. Oerol is sinds 1982 een fenomeen en Babs’ WOORDSALON mag dit jaar niet op het programma ontbreken. Vanaf 15 t/m 18 juni staat Babs Gons met haar muzikale, literaire en theatrale gasten op Terschelling.

Babs’ WOORDSALON is een salon, club en sociëteit in één, die op verschillende festivals staat en waar via de kunst van het gesproken woord actuele thema’s bedicht, bezongen en besproken worden. Een veilige haven voor dichters, zangers, muzikanten en andere ‘declameurs’ die veel te zeggen en weinig te schreeuwen hebben.

In Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa.

Poetry Circle Nowhere Manifestatie 2018!

Ieder jaar sluiten we het Poetry Circle seizoen af met De Manifestatie. Op deze bijzondere dag komen alle vijf Poetry Circles uit Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Eindhoven en Tilburg bij elkaar. Dit jaar vieren wij de Manifestatie nóg feestelijker en wordt zij gehouden in het hoge Noorden. Leeuwaren is met Fryslân dit jaar de Culturele Hoofdstad van Europa en met een Circle in Leeuwarden is dat een groot feestje waard! De Manifestatie valt op 7 juli en wordt dit keer gehouden met creatieve hotspot en onze samenwerkingspartner Neushoorn. We pakken het groots aan met vele workshops, groepsperformances en een special editie van Babs’ Woordsalon.

 

Albinus

Ik dicht
zodat mijn woorden zich aan je oren vastkleven
zich optrekken aan jouw oorschelp
om in het hemelgewelf van onze vooroordelen
beide hersenhelften in vraagtekens te laten spreken
Ik dicht
om vuur te leggen op de wallen van een ander
wiens oogleden soms de tintelingen van de oerknal
lijken te zijn vergeten

Ik dicht
niet om de in de twijfels van mijn gedachtes te blijven leven
of om zijn scheldwoord een gefundeerde mening te geven
maar om onze lichamen langs alternatieve feiten te laten voortbewegen

over hoe elk mens een rijkdom is aan unieke spreekwoorden en gezegdes
die jij ontdekt naarmate je de schillen afpelt
van idealen, normen en recht getrokken lijnen
die zich in de weerspiegeling van jouw rijmende ogen
zwijgen in de vormloze verzen van mijn rimpels en striemen op mijn dijen

Ik dicht.
Dank